Åsarpsrötter – 150-årig frikyrkohistoria med utgångspunkt från våra släkter.

Jag som skriver;  – Frikyrkohistorien från min hembygd i Hånger och Värnamotrakten berättas efter strecket nedtill på sidan – texten startar med;  Mina…

 

En 175-årig historia – berättelsen om Jönköpings Missionsförening.

( Under 1800-talet växte det fram många frikyrkoförsamlingar i Sverige. Månsarps Missionsförsamling har liksom Tabergs Missionsförsamling sin upprinnelse i en Missionsförening som startades redan den 14 februari år 1841. Det gör dem till några av de äldsta frikyrkoförsamlingarna i Sverige (äldsta som har dokumentation på bildandet bevarat). Detta skedde i en liten stuga i byn Kåperyd, vackert belägen på bergets sluttning, mellan Månsarp och Taberg. I stugan bodde byskomakaren Anders Svensson. Vad vi vet om honom är att han var en from man, stilla, försynt och gudfruktig. Han lär även ha varit en god själasörjare, som man gick till för att få råd och hjälp i andliga ting. Han var gravt handikappad, han var förlamad i båda benen. Han hade två gesäller som drog honom på en vagn, när han var ute på sina uppdrag. De drog honom även till Månsarps kyrka, där han var en trogen besökare. Trots sin stora iver för Månsarps Missionsförening var han kyrkan trogen hela sitt liv ).

 

Under 2000 år har den kristna kyrkan väntat på Jesu Kristi andra återkomst till denna jord. – Under närmare 4000 år har judarna väntat på Messias. – Under mer än 150 år har kristna väckelserörelser svept och sveper fram över jorden. – Trots att vi alla för varje år som gått, av de senaste 50 åren, kommit 1 år närmare denna händelse, har vi kanske upplevt en viss nedtoning av detta budskap. Lyssna och läs om TIDEN efter sista bilden nederst på denna bloggsida. 

 

Noterar en inledning med utgångspunkt från vad jag känner till;

””””Min frus (född Lundgren) farfars far (ff f) Lars Magnus Lundgren – Värmlandsfödd studerande på folkskoleseminariet i Karlstad parallellt med Nils Frykman och drabbades i Åsarp som klockare & folkskollärare av samma öde. Flyttade inte som Frykman till USA utan blev en av grundarna i Missionshuset och resepredikant i Västgötadistriktet. ”””


Lundgrensflickan”, född och uppväxt i Göteborg, framför farfars far Lars Magnus Lundgrens grav vid kyrkan i Åsarp sommaren 2018. Göteborg har just firat sitt 400-årsjubileum. Klicka här för en berättelse om Göteborgs historia, som sammanställts av en släktforskande släkting till mej.

Text på gravstenens baksida.

Här har sonsondottern tagit något steg fram och åt sidan från gravstenen till vänster.
Missionskyrkan i Åsarp byggdes år 1915. Församlingen hade starka band till Jönköpings Missionsförening, som var ursprunget (från 1853) till Svenska Alliansmissionen SAM, som bildades 1919. Efter många om- & utbyggnationer är Korskyrkan idag hemvist för Åsarps Frikyrkoförsamling, som har bildats efter ett samgående mellan alliansförsamlingen och pingstförsamlingen Filadelfia. Vi tittade in genom den glasade entrén, när en förbicyklande kvinnlig medlem i kyrkan stannade till och frågade om hon kunde hjälpa oss med något. Vårt samtal ledde fram till frågan om hon visste vilket hus från 1800-talet, som en gång inhyst Åsarps manuella telefonstation. Hon pekade mot den rosa hyresfastigheten som syns på nästa bild. I något av husen på andra sidan gatan trodde hon att det kunde vara. Vi knackade på 2 av dessa hus men ingen svarade. I det tredje huset öppnades dörren och vi hade kommit rätt!

Jag står vid rött kryss på länkad bild och fotograferar från Korskyrkan markerad 2 mot Svenska kyrkan markerad 1. Lundgrens gamla hus ligger till höger om Centrumvägen alldeles bakom gatans krökning och mittemot det rosa huset.

I rummet med fönstret till höger i bottenplanet inrymdes Åsarps telegrafstation. När 1-planshuset år 1935 påbyggdes med en 2:a våning flyttade telegrafstationen upp till rummet ovanför.

I telegrafrummet på 1:a våning hänger idag detta konstverk av dagens kvinnliga ägare (se länk under bilden om Åsarps gamla missionshus! ), som visste allt om Åsarp. Vi blev rekommenderade att åka ut till Åsens gård, där det Gamla Missionshuset står kvar som ett minnesmärke från Lundgrens tid.

Dagens ägare har en fantastisk och stor trädgårdsanläggning. På e.m. samma dag planerade man för en s.k. öppen trädgårdsvisning för allmänheten. På tomten fanns en förrådsbyggnad, som tidigare inhyst en bagerirörelse driven av familjen Lundgren.

Gamla missionshuset på Åsens gård, c:a 1,5 km söder om Åsarps samhälle, byggdes år 1875. De båda bröderna, som ägde gården, är tillsammans med sina ättlingar (Åseskog, Åsander) mycket betydelsefulla personer i kyrka, föreningsliv, samfund, näringsliv och samhälle (Boken om Åsarp 400 sid.) .

Vi fick inte bara rekommendationen från ägarna till Lundgrens gamla hus att besöka Åsens Gård. Vi fick också en karta från 1890-talet. På kartan syns Åsens gård med markering ” Bönehus ”. Mitt mellan kyrkan och Åsarps station syns en brun rektangel (markerad T) som visar Lundgrens gamla hus. Klicka för kartan och förstora!

Detta meddelande anlände till oss i brev fredagen den 29 november 2019. Vi blev otroligt överraskade och mycket häpna  över brevets oväntade ankomst just denna dag, att PostNords distribution fungerade och att vi inte missade brevlådan i dessa digitala tider (varför kan läsas om längre ner på denna sida). Meddelandet var fäst på baksidan av nästa fotografi. Några sidor från boken, som hittades i väggarna, kan studeras här 1, här 2, här 3, här 4 & här 5. Boken omfattar 48 sidor och är tryckt 1884 av Halls Boktryckeri i Jönköping. Förstora dokumenten, läs och testa dina mattekunskaper! (Gåtan om vem var Ester Lundgren har nu 2023 fått sitt svar. Enl. släktforskning av min svåger Lars-Erik Lundgren var Ester en tidigare av oss okänd dotter, som dog 19 år gammal ). 

Här är fotot på oss från besöket i Åsarp sommaren 2018 – fotograferat av dagens fastighetsägare – i trädgården till Lundgrens gamla hus i Åsarp.

Onsdag eftermiddag den 27 november lyssnade vi i Pingstkyrkan i Jönköping till ett föredrag om frikyrkornas i Jönköpings län stora påverkan på samhället i länet och angränsande Skaraborgs län. (Habo- och Mullsjö kommuner tillhörde då Skaraborgs län men övergick till Jönköpings län, när storlänet Västra Götaland bildades). Föredraget hölls av en man från Gnosjö, som växt upp i Gnosjö Missionskyrka – ansluten till Svenska Alliansmissionen. (Gnosjö kommun är världskänd för sin samhälls- & näringslivsutveckling och frikyrkornas betydelse för denna). Han hade studerat statskunskap och samhällsutvecklingen samt forskat även i nämnda ämnen. Föredraget koncentrerade han till Jönköpings stad under 100 år – 1850 – 1950.
Jönköpings Traktatsällskap/Jönköpings Missionsförening som bildades 1853 och Jönköpings Posten – JP – med Halls förlag och tryckeri hade en mycket avgörande betydelse för väckelsen och utvecklingen i Jönköping. (Nya Värnamotidningen – VT – var Hallpressens tidning i min barndom även om det då var Värnamo Nyheter – VN – som lästes i mitt hem tillsammans med Lewi Pethrus tidning Dagen. VT:s ägare införlivade senare VN. I mars 2020 startar ”Jönköpingspostens länstidning” ( blev inte av ), när Hallpressens 6 tidningar i Jönköpings län blir en tidning. Dagen har idag samtliga större frikyrkor i Sverige som delägare * – se fotnot! ). Några präster i Svenska kyrkan var också ledande personer i Jönköpings Missionsförening. En annan var Josef Hamrin, som var JP:s chefredaktör. Smålands Jerusalem blev ett begrepp för kvartalsmötena, som samlade stora skaror från Småland och Västergötland till möteskonferenserna i Stora Missionshuset i Jönköping (även Gamla Missionshuset fick användas under kvartalsmötena – senare missionshus för Svenska Missionsförbundet).  Stora Missionshuset blev centrumkyrka för Svenska Alliansmissionen SAM, som bildades 1919.

Pingströrelsen kom till Sverige 1907 och spreds till en början främst bland troende. I Sverige var det framför allt baptister som blev pingstvänner. Från 1911 kom den unge baptistpastorn Lewi Pethrus allt mer att stå i centrum för rörelsen, och hans församling Filadelfia, Stockholms sjunde baptistförsamling uteslöts ur Baptistsamfundet år 1913. Pingstförsamlingen i Jönköping växte till en av Sveriges största frikyrkoförsamlingar. I föredraget berättades om den stora betydelsen, som Lewi Pethrus i böcker och predikningar tillskrev ett antal predikanter, som han kallade ”Jönköpingarna”. Dessa lekmannapredikanter utsända från Jönköpings Missionsförening predikade i Vargön under hans barn- & ungdomstid och alla dessa predikanter reste runt till de många missionshusen och predikade och spred Traktatsällskapets skrifter tryckta i Halls boktryckeri.

Under föredraget kom jag att tänka på Lars Magnus Lundgren. Tydligen fick dagens ägare till hans gamla (byggt av honom 1885 som hus nr. 6 i Åsarp) hus Rosenlund nr. 2 i Åsarp alldeles samtidigt en tanke på vårt besök sommaren 2018 och en ingivelse att torsdagen den 28 november posta brevet till oss. Att brevet sedan kom fram just på fredagen den 29 (och att vi inte missade brevlådan) var alldeles extra märkligt. Sedan 1 månad tillbaka var alla syskonen Lundgren med respektive inbjudna till oss i Habo på lördagen den 30 november. Detta var 1:a möjliga datum för alla (även mina syskon med respektive) att träffas efter att ”Lundgrensflickan” fyllt 75 år.

Missionshuset på Åsens gård och gårdens ägares starka koppling till Jönköpings Missionsförening (båda bröderna Johansson var styrelseledamöter i Jönköping) leder fram till antagandet, att L M Lundgren kanske var en av Lewi Pethrus s.k. ”Jönköpingare”. Jönköpings Missionsförenings resepredikanter administrerades från Jönköping, där personal skapade scheman med predikanternas besök i de olika missionshusen i Småland och Västergötland. Är antagandet riktigt borde det vara möjligt, att hos SAM i Jönköping hitta spåren efter resepredikanten Lundgren från Åsarp. – Nu (2023-05-03) har jag fått klarhet i mitt antagande/gissning. – L M Lundgren var inte en av Jönköping Missionsförenings resepredikanter. Dessa är enligt uppgift mycket väl dokumenterade. Ev. spår får sökas på annat ställe.

 

*    Dagen ägs sedan 2010 av den norska mediekoncernen Mentor medier,[1] som i sin tur delägs av bland annat Pingst förvaltning (Sveriges   pingstförsamlingar), samt frikyrkosamfunden  EqumeniakyrkanEvangeliska Frikyrkan och Svenska Alliansmissionen.

6 December och har i Jönköpingsposten senaste dagarna läst minnesord om Göran Åberg. Idag skriver biskop emeritus i Svenska Kyrkan Jan-Olof Johansson (också med bakgrund i detta lilla men i särskilt Jönköpings län viktiga frikyrkosamfund) sitt minnesord i JP.

Bankeryds Missionskyrka gissar jag vara Svenska Alliansmissionens – SAM – idag största (till antal medlemmar) församling. Kyrkan är aktuell nu runt årsskiftet 2019-20 genom ett antal SVT-gudstjänster därifrån. Gudstjänsterna ordnas i samverkan med Svenska Kyrkan och Pingstkyrkan Filadelfia det finns ett 15-tal aktiva Pingstkyrkor idag i Södra Vätterbygden. Antalet Missions-/Allians- och EFK-kyrkor är betydligt fler. Genom fönstren hemma ser jag denna utsikt – klicka för förstoring! Taberg 4 mil bort fågelvägen skymtar till höger om den stora eken. I en liten stuga i byn Kåperyd, vackert belägen på bergets sluttning, bildades den äldsta frikyrkoförsamlingen i Sverige, som har dokumentation på bildandet bevarat. – Se nedtill om Månsarp! I Tabergsdalen ligger orterna Hovslätt, Norrahammar, Taberg och Månsarp. Till vänster om eken syns Nyarp – en del av Bankeryds samhälle – på den långt utskjutande udden. Höjderna i höger bildkant är delar av Habo tätort. Vättern är Sveriges 2:a sjö i storlek med Jönköping/Huskvarna vid sydspetsen rakt fram och högt uppe vid horisonten Lekeryd, Tenhult och Barnarp. Från vänster syns Ölmstad, Skärstad och Kaxholmen. När blicken vrides 90 grader syns Visingsö och Gränna. I alla orter inom synhåll och nämnda ovan finns många frikyrkor från de ovan nämnda 4 frikyrkosamfunden. Ofta från både Pingst och SAM. I centrala Jönköping/Huskvarna flera från alla och i flera andra orter även också från Equmenia och EFK. Om vi utökar geografin från Jönköpings- och Habo Kommuner – Habo med 6 aktiva frikyrkor – till grannkommunerna Tranås, Aneby, Nässjö, Vaggeryd och Mullsjö tillkommer ett stort antal ytterligare frikyrkor. Adelöv i Tranås Kommun och angränsande Aneby Kommun blev ett tidigt centrum för Pingströrelsen redan före/runt 1910. Åsarp tillhör Falköpings Kommun, som gränsar till Mullsjö kommun. Mellan Åsarp och Mullsjö ligger 2 orter, som fått en helt avgörande betydelse för Pingströrelsen – Kölingared och Nyhem. Kölingaredsveckan kallades sommarkonferensen, som startade där 1918, ända fram till 1949 trots att konferensplatsen flyttades till Nyhem redan 1926. Både Pingst- & SAM-församlingarna i området är livskraftiga i egen kraft men de samarbetar ofta. I Bankeryd t.ex. i arbetet med konfirmander, då man har ett mycket stort antal gemensamma deltagare. Församlingarna ordnar ofta gemensamma sportlovsresor. I Barnarp, alldeles ovanför Jönköpings centrum, har dock en gemensam frikyrkoförsamling bildats. Riksettan från Helsingborg till Stockholm passerade igenom Värnamo- och Jönköpings centrum i min ungdom. Från Jönköpingsvägen i Värnamo, genom samhällena Hörle, Klevshult, Skillingaryd, Götafors, Vaggeryd, Byarum och Barnarp, nedför den branta Barnapsbacken och vidare in på Värnamovägen och Barnarpsgatan till Jönköpings västra centrum. Denna väg åkte jag ofta under mitten av 1960-talet tillsammans med kamrater från Pingstkyrkan i Värnamo/Hånger. Under vinterhalvåret arrangerades varannan lördag i Pingstkyrkan på Oxtorgsgatan i Jönköping ett nattmöte kl. 22:22. Kyrkan fylldes helt av ungdomar från ett stort område runt Jönköping. Trots sin ålder kunde pingstpionjären Georg Gustafsson fånga ungdomarnas intresse. Vid tillfällen minns jag hur han kunde få hela den unga kyrkpubliken att skratta. I Värnamo var SAM:s ”Ungdomshemmet” samlingspunkten för Värnamoregionens frikyrkoungdomar. I början av 1970-talet bosatte vi oss som nygifta i Forsheda, där vi blev medlemmar i Pingstkyrkan. Vi var flera unga familjer, som var medlemmar i kyrkan. 1973 flyttade vi till Habo och övriga unga familjer flyttade också till andra orter. Efter ett antal år avvecklades verksamheten i Forsheda och kyrkan såldes. Missionskyrkan i samhället ansluten till SAM finns kvar och är idag en livskraftig församling. Sedan 1973 är vi medlemmar här och under sommarhalvåret sedan 1999 gästar vi denna kyrka . – Här en blogg ).    

Allianskyrkan Jönköping förvaltar rötterna från Stora Missionshuset i Jönköping. När kyrkan revs för den totala omvandlingen av Jönköpings centralt belägna stadsdel Kålgården, flyttade Alliansförsamlingen in i Betlehemskyrkan. Svenska Missionsförbundets Betlehems- och Immanuelsförsamlingar gick samman och flyttade in i tidigare nybyggda Immanuelskyrkan.

Missionshuset Månsarp Längst upp i Tabergsdalen ligger Månsarp. Vid ett tillfälle besökte jag där en förmiddagsgudstjänst, eftersom min svåger gästpredikade. (Min svåger verkade under ett antal år som pastor i Allianskyrkan i Nässjö. Några äldre kvinnor med Runestensnamnet var ev. kända av äldre medlemmar i församlingen. Under många år därefter arbetade han som husbilskonstruktör hos KABE innan han avslutade sitt yrkesliv som pastor här ). Här kan du läsa om en riktig tidig frikyrkohistoria.

8 December. Eftersom jag skriver på denna bloggsida just nu (med start m.a.a. händelserna den 27 – 30 november – beskrivna ovan. Jag kände mej tvungen att leta fram korten från Åsarp och börja skriva ), är det tydligen någon som styr så att det hela tiden dyker upp nya anknytningar till Åsarp. På kyrktorget före dagens gudstjänst i Pingstkyrkan i Habo hamnade jag av en slump i samtal med en kvinna, vars far hade varit pastor i Filadelfia Åsarp 1958 -66. Vid kyrkkaffet efter gudstjänsten hamnade jag mitt emot en kvinna, vars far också hade varit pastor i Filadelfia Åsarp 1989 -97.

Klicka här! – Han har bl.a. skrivit 3 böcker om frikyrkohistorien.

Lars Lundgrens (sonson) familjegrenar 60-talet medlemmar ) var sommaren 2016 samlade till stort släktbröllop på Rörö. Alla i min familjegren övernattade i Skärgårdhuset. En son med fru från Arvid Lundgrens (sonson) familjegrenar ansvarade för festmaten.

——————————————————————————————————————————–

Mina förfäders frikyrkohistoria finns i sydvästra delen av Jönköpings län på gränsen till Kronobergs län. Är du intresserad så finns något om detta i berättelser på denna sida  Den stora skaran, som på denna bild samlats framför Hånger Missionshus, tycker jag mej minnas, att min far har kallat för ungdomsföreningen. Jag gissar därför, att detta sällskap var en del av  ”Jönköpingskretsens kristliga ungdomsförbund” som sedan gick upp i SAM och blev SAU. Farfar var söndagsskollärare i Missionshuset. Hånger Frikyrka är idag ansluten till Pingströrelsen PFFS, Svenska Alliansmissionen SAM och Equmeniakyrkan. På bloggsidan om Mor 100 år finns en bild med hennes familj om 42 personer. På sidan nämns en sonson som är präst i Svenska kyrkan. I familjen finns en svärson som är pensionerad pastor i SAM och EFK, en dotterdotter och en sonsvärdotter som är pastorer i EFK ).  

Den intresserade av just Hångers Frikyrkohistoria, som startar på 1860-talet med min mormors farfar (mm ff), kan klicka här. (här följer ett utdrag…. På 1860-talet började JÖNKÖPINGS MISSIONSFÖRENINGS predikanter att besöka Hånger. I bonden Lars Johannesson i Södra Ryd och folkskolläraren Johannes Svensson hade predikanterna sitt bästa stöd. Komminister Carl Fredrik Rosengren i Dörarp och Lars Johannesson voro goda vänner. Nämnde prästman var en andligt frigjord man, begåvad talare, enkel och sympatiskt till sitt väsen. Något längre fram i tiden befordrades verksamheten här av Peter Svensson i Sanna och Sven Johan Larsson i Södra Ryd. ( Lars Johannesson var mors morfarsfar och Sven Johan Larsson var mors morfar ).
” Hångers missionsförening bildades 1894 och de unga organiserade sig i ynglinga- och jungfruföreningar 1895, som senare sammanslogs till en ungdomsförening.” – Det är denna ungdomsförening som pappa pratat om när det gällde hans far och faster – liksom för mammas mor, far och moster. Missionshuset byggdes 1899.
Missionsföreningen konstituerades vid ett sammanträde den 11 april 1895 o närvarande enligt protokoll var bl.a. S.J. Larson, S:a Ryd och G.Andersson, N:
a Brusås. ( S.J. Larsson är min mormors far Sven Johan och G.Andersson är min farfars far Gustav ). På 1930-talet blev ungdomarna mor och far medlemmar i Hånger Filadelfia, som bildades som en utpost till Filadelfiaförsamlingen i Värnamo. Jag och mina 3 syskon växte upp i Hångers Filadelfiakapell, som en del av en stor ungdomsskara under 1950 – 60-talet.

Under den näst sista bilden på denna sida kan du också läsa om Hånger Frikyrka.

När jag nu berättar en frikyrkohistoria, känns det också nödvändigt att nämna den enorma betydelse denna rörelse fått ut till världens alla hörn. En berättelse som beskrivs i mängder av böcker, avhandlingar och i alla typer av massmedia. Forskare visar att snart sagt alla demokratier globalt har vuxit fram i spåren av en offensiv kristen mission och att väckelsekristnas kamp för relionsfrihet lagt grunden för yttrandefrihet, föreningsfrihet, massutbildning, organisationsfrihet, ekonomisk utveckling och bättre folkhälsa. Kort sagt; demokrati.

Här ett troligen unikt exempel. Min morfars bror Sven var en av 8 Kinamissionärer, som utgick från det lilla Missionshuset i Tånnö ( morfars far Gustav medverkade vid byggnationen ) alldeles söder om Värnamo. Kan någon församling visa ett så stort procentuellt missionsengagemang – dessutom under en begränsad tidsepok ??  Den missionsintresserade kan vid lämpligt tillfälle klicka till denna sida. Här kommer du direkt till kap 14 i släktboken, som skrivits av hans son Gunnar.

Under den enorma utvandringen till Nordamerika följde frikyrkorörelsen med på färden – ett exempel ses i inledningen överst på sidan ( Nils Frykman ). I Minnesota etablerade sig en systerkyrka till SMF och där blev t.ex. morfars 6 kusiner medlemmar. Bakgrunden läses på denna sida och under denna bild.

Jönköpings Missionsförening har alltså historiskt påverkat inte bara Södra Vätterbygden, där jag 2021 bott i 48 år utan även min födelsebygd. Vi tar ett exempel; Starta i Värnamo och kör rakt västerut på väg 27/153. Du kommer då passera följande tätorter; Kärda, Forsheda, Bredaryd och Reftele. I alla orterna finns livaktiga Alliansfrikyrkoförsamlingar anslutna till SAM. Så här ser det ut i stora delar av Jönköpings län och i angränsande delar av grannlänen. Lewi Pethrus Vargön vid Halle- och Hunneberg i Västergötland utanför Vänersborg hörde vi om i föredraget (i Pingstkyrkan i Jönköping), som blev starten till denna bloggsida.

Födelsetorpet för farfar Anders låg i Kärda. Hans familj flyttade 1895 till släktgården i Hånger. 1895 bildades Hångers Missionsförening och farfars far var enl. protokoll från samma år med som en av bildarna.

Vår äldsta dotter bodde sitt 1:a år i vår 1:a bostad i hustruns tjänstebostad i Forsheda. Rakt under fönstret hade vi Missionskyrkans tak. Från köksfönstret såg vi Pingstkyrkan.

Födelsegården för farmor Ester låg i Bredaryd.

Familjen Axel Catoni och efterföljande familjer bodde i Reftele. Frun Johanna var syster med farmor.

Bredvid bilderna på farfars och farmors födelsetorp/gård kan släkthistorien läsas.

Här kan den intresserade läsa en sammanfattning av den svenska frikyrkohistorien.

18 st efterföljande bilder fotades på f.m. 2023-11-13.


F.d. Missionshuset i grannbyn Fröset Lund byggdes på 1930-talet. Innan jag börjat skolan gick jag i söndagsskolan här tillsammans med de äldre barnen i båda byarna Norra Brusås och Fröset Lund. (Har berättat om detta ovan).

F.d. Filadelfiakapellet i Hånger där jag deltog i barn- och ungdomsarbetet och mötesverksamheten under min skoltid och fram tills att jag lämnade Hånger i början av 1970-talet. Kapellet byggdes på 1930-talet. Innan kapellet byggdes blev tonåringarna far och mor engagerade i Betelkyrkans i Värnamo (senare Filadelfiaförsamlingen) utpostverksamhet i Hånger. Vi var en stor barn- & ungdomsskara, som deltog här under 1950- och -60-talet. Jag liksom många av de andra är nu spridda ut till andra platser. 2 ogifta evangelistsystrar kom direkt från Smyrnakyrkans bibelskola i Göteborg och sändes av Betelkyrkan i Värnamo till Filadelfiakapellen i Hånger och Hjälmaryd. Båda blev kvar i trakten och gifte sig Holm resp. Youngström. Sönerna Lars-Göran, Ingbert och Jan-Ove blev några av alla ungdomskamrater till mej.

F.d. Pingstkyrkan i Hånger – numera Hångers Frikyrka. Far och mor var medlemmar här till sin död 90- resp. 102 år gamla. Begravningsgudstjänsterna för båda hölls i denna kyrka.

Hångers Frikyrka är idag ansluten till samfunden Pingst FFS, Svenska alliansmissionen SAM och Equmeniakyrkan.

F.d. Missionshuset i Hånger byggdes i slutet av 1890-talet. Där var mina förfäder på både fars- och mors sida engagerade, vilket berättats om i tidigare text.

F.d. Missionskyrkan i Hånger, som byggdes på 1950-talet.


F.d. Filadelfiakapellet i grannsamhället Åminne. Byggdes på 1950-talet och jag minns att pappa gjorde frivilliga arbetsdagar där vid byggnationen.

Missionskyrkan i Åminne. Under de 1:a åren på 1960-talet cyklade jag de 5 kilometrarna till Åminne station för tågresan till realskolan i Värnamo. Jag passerade då med cykeln båda lokalerna. Som jag förstått var pappas kusin Magni Widestig medlem i Missionskyrkan här. Jag gissar också att farfars syster Hanna  med man (Magnis föräldrar och Ingemar Widestigs farmor/farfar) var medlemmar i kyrkan.

Hånger ödekyrkogård.

Tyvärr bara en liten del av informationstavlan som syns på bilden ovan.


Svenska kyrkans församlingshem i Hånger. Byggnaden flyttades hit från andra sidan landsvägen, där nu Hångers förskola ligger. Längre tillbaka var denna byggnad Hångers folkskola, där både mor och far varit elever. På denna tomt låg tidigare den rivna Hångers Småskola, där jag var elev i klass 1 & 2.

Hångers kyrka, där jag firade mina skolavslutningar under mina 6 år (under 1950-talet) i Hångers skola.

Farfars och farmors grav.

Morfar och mormors grav.