Områdesorientering bil

Ett antal olika platser där det är lämpligt att parkera bilen för att göra aktiviteter, som listas nedan. Vi börjar längst i söder och slutar längst bort i nordväst. Ofta kan du klicka på en länk  som visar exempelbilder (ej i nytt fönster) eller en annan länk i nytt fönster. Siffrorna 1 – 6 hittar du på flygfoto nr. 1 och 7 – 12 på flygfoto nr. 2.

1. Från skoterparkeringen (P längst i söder på kartan – sid. 2 ) i Storgräftån kan man åka direkt ut på skoterleden till Arådalen. Också en lämplig utgångspunkt för skidturer ut på leden mot Arådalen eller en vandring upp på fjället. Vår vandring till Storfjällets topp startade här ( de 7 första bilderna ). Om du önskar åka skidor eller vandra till Arådalen härifrån är det ngn. km kortare än 20 km. Då bör du planera för en övernattning.

2. Parkering vid Storgräftåns fäbodvall. Alternativ startplats för åkning ut på spårsystemet för längdskidåkningen. Markerad med röd triangel.

3. Parkering för en kortare turskidåkning upp genom den branta Tvärådalen upp till Tvärådalens raststuga. Du åker först på leden mot liftarna och Fjällgården. Där leden svänger höger tar du vänster upp i dalen parallellt med Tvärån längst ner till vänster. Oftast skidspår upp i dalen men ingen ledmarkering p.g.a. lavinrisk. Undvik de brantaste sluttningarna! Om du åker genom dalen kommer du upp till raststugan nedanför till vänster om leden från liftarna och Fjällgården.

4. Huvudparkeringen för start på längdskidspåren. Du åker elljusspåret 1 km ner till spårcentralen, där du väljer vilken distans/runda du vill åka. Markerad med röd triangel eller med ett orange P, där spårcentralen är markerad med ett S.

5. Parkeringen ( P på kartan – sid. 2 ) vid Fjällgården, där liftarna börjar, liksom elljusspår och fjällleder, skid- & skoteruthyrning. Här når du också Fjällgårdens hela utbud.

6. Parkering vid badplatsen i Häggsåssjön.

7. Här parkerar du om du skall vandra upp genom Bastudalens naturskyddsområde eller vidare upp till toppen av fjället Drommen.

8. Här parkerar du vid Fjällhalsens Restaurang med strålande utsikt för att vandra upp till Västfjällets topp eller åka turskidor upp på Västfjällets kryssmärkta vandrings- och turskidleder.

9. Här parkerar du vid skidåkning inom Bydalens hela liftsystem eller längdskidåkning. Spårcentralen till de utmärkt preparerade längdskidspåren ligger precis vid den nedre parkeringens västra kant.

10. Parkering här ger samma möjlighet som vid 9/. Du kan också välja Dromliften för start ut på turskid- eller vandringsleden till Gräftåvallen.

11. Här når du Falkfångarliften, som du också kan välja för start på turskidleden till Gräftåvallen via Falkfångarfjället ( 3:e bilden). Du kan också vandra till Storfallet härifrån över hängbron längs östra sidan av Storån.

12. Skoterparkeringen längst in i Höglekardalen. Du kan vandra till Storfallet härifrån längs västra sidan av Storån. Du kan också cykla, åka skoter eller skidor och vandra till Hosjöbottnarna.