Från Storsjöns strand till Storfjällets topp

Följ med på en resa från Storsjön till Storfjället via stugauppepafjallet !


..från stranden till till toppen via fjällstugan.

Fjällstugans läge med vit markering. Från Ovikens kyrka. Fjällmassivet kallas Oviksfjällen på kartan. Fjällanläggningarna marknadsför turistverksamheterna under namnet Bydalsfjällen. Den röda pricken på 1:a bilden upptill visar läget för Bydalen.
Gul (vit på tidigare bilder) markering visar läget för stugauppepafjallet på Östfjällets östsluttning. Storfjället i bildmitt med Hundshögen längst till vänster. Från ovanför Myrviken.

Från ovanför Myrviken.

Utsikt mot fjällen från Häggsåsberget 2022-07-06.

stugauppepafjallet markerad med vit stjärna. Efter den 1:a snön på fjälltopparna.

Från Häggsåssjön efter den absoluta stillheten efter oktoberstormen.

På midsommaraftonsnatten. Klicka för bloggsida med fortsatt resa.

stugauppepafjalletNu följer 2 bilder med utsikten från stugans matplats.Frun står bland prästkragarna mitt framför fjällstugan och fotograferar. I höger bildkant skymtar husgaveln, som syns på nästa bild. Klicka för bloggsida om besöket från renarna.


Vi går från stugdörren rakt upp mott toppen av Österfjället och när vi passerat genom gran- och björkskog får vi denna vy mot toppen.

Från ungefär samma plats som förra bilden.

Från samma plats som förra bilden men 180 grader och utsikt mot öster över Jämtland och Storsjön.

Till toppen i juli månad. Nu är det bara någon deltopp kvar innan Östfjällets topp. 2 bilder följer nu från Östfjällets topp och med utsikt mot väster med Storfjället och Hundshögens toppar. Klicka här för bloggsida från toppexpeditionen.Vandringsleden till Tvärådalens raststuga. Storfjället sett från Östfjällets sydöstslutning – sydväst om slalombackarna i Gräftåvallen.

Storfjället från nästan samma plats som förra bilden.


Bilden från en plats till höger om krönet längst till höger på de 2 tidigare bilderna. Jag ”på rygg” en septemberdag.

Turskidåkning och vandring är de rekommenderade aktiviteterna runt Storfjället. Klicka här för bloggsida ! Här vid Tvärådalens raststuga med Storfjället.


På väg mot Storfjällets topp.

På toppen av Storfjället. Klicka här för expeditionens bloggsida. Hundshögen i väster. Nu följer några bilder med Storfjällets topp sedd från andra toppar i Bydalsfjällen.

Storfjällets topp sedd från Drommens topp. Toppen till vänster på bilden är Östfjället.

Storfjällets topp sedd från Västfjällets sluttning. Dromskåran i bildmitt. Falkfångarfjällets topp och längst till höger Hundshögens topp.

Storfjällets topp i vänster övre bildkant. Falkfångarfjällets topp i bildmitt och Hundshögens topp till höger.

samma som förra bilden men här syns också längst till vänster Östfjället och Dromskåran.
Avslutar med Västfjällets resp. Drommens toppar.