Kyrkorna vid porten till fjällen

Missa inte att klicka på länkarna under den sista bilden! – Mycket spännande läsning där om nya satsningar med kristna ungdomsgårdar i Myrviken och Hallen – vid södra resp. norra in-/uppfarten till fjällen.


Oviks-/Bydalsfjällen börjar på västra stranden av Storsjön. Det finns 2 avtagsvägar västerut och upp mot fjällen från väg 321. Den södra vägen från Myrviken (eller Kövra) och den norra från Hallen. Det finns 3 sockenkyrkor för Svenska Kyrkan samt 321-kyrkorna.


Elimkapellet ligger upp längs södra infarten och är den närmaste kyrkolokalen från stugauppepafjallet.

Utsikt mot fjällen från en punkt nära Elimkapellet.

Hallens kyrka – Svenska Kyrkan – ligger alldeles vid vägkorsningen, där norra vägen startar brant uppåt. Vi har besökt gudstjänster i följande kyrkor; Hallens kyrka, Filadelfia Höla Hallen, Marby nya kyrka, Ovikens gamla och nya kyrka, Elim Lockåsen, Filadelfia Myrviken (nu privat fritidsbostad men med bibehållen samlingssal. Tradition med sånggudstjänster där under midsommarhelgen) och Salem Oviken. Betel Kövra har vi inte besökt.

Klicka här för att läsa om kyrkornas satsning på kristna ungdomsgårdar i Myrviken och Hallen. Bilden ovan visar den planerade satsningen i centrala Hallen.
Här läser du om Mötesplats Oviken.

Här läser du om en kyrkohistoria med anknytning till bygden och här om en fortsättning.