Påskfyrer på öarna i Göteborgs norra skärgård

Detta är en tradition med gamla anor i stora delar av Sverige. Traditionen är på utdöende men lever kvar här. Om du klickar här kommer du till påskbloggen 2015 med bilder från det årets påskefyr på Rörö. Vår storfamilj firade årets påskafton hos familjen på Bohus-Björkö. Följande bilder från påskaftonen 2019.

Öarna i Göteborgs norra skärgård väntar på påskefyrerna. Tävlingen gäller att vara sist.

Öarna i Göteborgs norra skärgård väntar på påskefyrerna. Tävlingen gäller att vara sist.

Öarna i Göteborgs norra skärgård väntar på påskefyrerna. Tävlingen gäller att vara sist. Här har Björkö tänt en ”lur”fyr.

Innan vi måste lämna Björkö, gick jag ut på berget på granntomten för att också kunna sikta in Rörö. – Kunde då kl. 21:42 med detta foto konstatera att både Rörö (ljuset till vänster) och Björkö tänt vad som troligen bara fortfarande var ”lur”fyrar? Under påskaftons eftermiddag pågick ett omfattande arbete med att iordningställa påskefyren på Björkö. Dottersonen och hans kamrater hade släpat fram julgranarna från allehanda gömslen på ön. Han använde också sin packmoped för transporterna från gömslerna. Risken är mycket stor att fiender från grannöarna annars kommer och stjäl granarna. Denna film på Facebook visar slutfasen av arbetet.

Påskefyrerna på Hönö (till vänster) och Öckerö sedda från Hönöfärjan kl. 22:18

Nordöfärjan har här kl. 23:02 lämnat Källö-Knippla (till vänster) på väg mot Hyppeln och Rörö. Till höger syns ljusen från Björkö.

Färjan passerar här kl. 23:14 påskefyren på Hyppeln. Fyren var placerad precis vid vattnet. Rörös fyr hade slocknat. Var Hyppeln möjligen den av de 10 öarna, som segrade??