Områdesorientering

Klicka här så öppnas en pdf-fil med vägbeskrivningar av hur du går eller åker skidor eller snöskoter direkt från stugdörren och vidare inom Gräftåvallenområdet. Vägbeskrivningen hänvisar också till 2 pdf-filer; områdesleder1 och områdesleder2.
Klevfjällsbyn är ett av flera stugområden i Gräftåvallen. Totalt finns c:a 500 fastigheter i Gräftåvallen. Klevfjällsbyn ligger längst norr ut och området gränsar i norr mot Åre Kommun.

Öppna också sidan 2 av snöskoterkartfilen.

Börja med att hitta till stugans markering på snöskoterkartbilden! Från vägkorsningen vid vägen mot Bydalen börjar en brantare backe, där en skylt på höger sida en bra bit upp i backen visar texten ”Klevfjällsbyn” och en gatuskylt ”Klevfjällsvägen”. Efter en brant S-formad väg nås ett vägkors med skylten Hallonvägen till vänster. Hallonvägen har 4 grenar/stickvägar åt vänster (med ojämna husnummer) och 3 åt höger (med jämna husnummer). De översta stickvägarna nr. 4 & 3 sammanfaller på snöskoterkartan med den markerade skotarmatarleden. Välj stickväg nr. 2 nedifrån till vänster och vårt hus är det första på höger sida (upp mot fjället). Syns som en svart rektangel på kartan. Om du klickar här ser du markeringen för huset i flygfotot över Klevfjällsbyn. Zooma ut eller in eller flytta dej i bilden i olika riktningar.

Det kan vara lämpligt att printa ut alla 4 pdf-filerna för medtagning ut i verkligheten. Dessa pdf-filer, som studeras tillsammans med flygfotot, kan ge dej en fullständig bild av hur du orienterar i Gräftåvallenområdet, om du går eller åker skidor eller snöskoter.