läge / plats – skärgården

..vid stranden av havet i Göteborgs – och södra Bohusläns – ytterskärgård.


Skärgårdhuset på Rörö är markerad med vit ring. Om du klickar här ser du en bild på solnedgången vid Ersvattnet – insjön på naturområdet i väster som syns på bilden.

Skärgårdshuset ligger vackert beläget ( huset alldeles i mitten av 1:a bilden, 2:a bilden mot hamninloppet i riktning från huset ) – med adressen Jydhuvudsvägen 3 – mot sluttningen upp på Jydhuvudet med utsikt över hamninloppet och färjeläget på Rörö.
Så här ser det ut i gästhamnen 2022-03-19. Under sommaren är hamnen full av gästande båtar.

Rörö !

Rörö – en av 10 bebodda öar i den sydligaste Bohuslänskommunen – ökommunen Öckerö – den nordligaste och västligaste ön med Marstrands fästning synlig i fjärran i nordostlig riktning (syns till vänster på 1:a bilden ovan) och Vinga fyr i söder (anas till vänster på 2:a bilden ovan), med 2/3 av ytan som naturskyddsområde och med fullt utbyggd service. Öckerö Kommun är den enda kommunen i Sverige, som saknar fast landförbindelse. – Gotland givetvis undantaget.

Väg från färjan

strandvägar

Hur kommer man till Rörö ?

Egen bil: 2 mil från Göteborgs centrum + 2 st avgiftsfria Vägverketsfärjor med stor turtäthet.

Kollektivt: Direktbuss från Göteborgs Centralstation ( 2 kuponger med Göteborgs Lokaltrafik ) till Burö färjeläge på Hälsö + 1 st avgiftsfri Vägverketsfärja + ngn. minuts promenad. Du ser färjans väg på bilderna nedan.

Rörö framtill på bilden över delar av Norra Skärgården ( Knippla sticker fram längst till vänster och den största ön Bohus-Björkö ännu mindre precis ovanför ). Övriga 8 bebodda skärgårdsöar i Öckerö Kommun finns med till fullo. Södra Skärgården skymtar i fjärran. På bilden ser du också Hönöfärjan & Danmarksfärjan. Nordöfärjan syns vid Burö färjeläger på Hällsö. Klicka här för kartan där även färjelederna är markerade. Nordöfärjan har ett 25-tal turer/dygn till Rörö enl. följande tidtabell.

Hela skärgården

färjans vägkarta1

Nedan har du länkar med bilder på kända minnesmärken i Rörös närhet;

Med kikare från Rörös nordvästsida kan du se denna välkända fyrplats, när du tittar mot nordväst.

Från huset kan du i söder i fjärran se denna välkända fyrplats ( upptäcks lättast på natten, när fyrljuset är tänt ).

Från huset ser du i norr detta tydliga sjömärke och här har du en bloggsida, när vi var där.

Dessa 3 posters är monterade på väggen vid matplatsen i Skärgårdshuset – lägenhet.

I väster syns öppna havet från huset. Från Jydhuvudet – berget ovanför huset – skymtar ( månen stiger upp ) i öster högt belägna stadsdelar i Göteborg.

Här är en bloggsida om ett besök på en välkänd Västkustö och här en annan på en mindre känd ö.