forts släktbloggen

Kristina från Duvemåla är en musikalsuccé baserad på Vilhelm Mobergs utvandrarsvit* till Amerika. Vårt besök på Göteborgsoperan är dokumenterat här.

fortsättning på släktkrönikan i förra årets julblogg……

I familjen Gustafssons (Anderssons) släkthistoria utvandrade 2 Kristina från Ruebo under senare delen av 1800-talet. Detta har varit obekant för oss tills 2011, när släktgården sålts. Pappa har visserligen tidigare bett mej titta på dokumentbunten i släktbyrån, vilket det dock aldrig blev tid till. Han har dock själv aldrig haft någon information om dokumenten att förmedla muntligt till oss barn. – Se kapitel 4-6 i denna släktkrönika !

Kristina från Ruebo nr. 1; Johanna Kristina var farfar Anders faster och hon utvandrade 1872 28 år gammal till Amerika. 17 år senare bodde hon på en adress i Chicago. Om hon då bodde ensam utan familj finns det knappast ngr. släktled efter henne ?? Skulle vara mycket intressant att kunna få klarhet i om hon hade en egen familj.

Kristin(a) från Ruebo nr. 2 var farfar Anders kusin och hon utvandrade 29 år gammal 1884 tillsammans med far Jonas och 4 syskon till Minnesota (2 syskon hade utvandrat tidigare). Hon var då nybliven änka i Sverige och dog sedan 37 år gammal år 1892 i Minnesota. Se gravstenen på sidan 4!

skanna0115

 

 

 

 

Farfar Anders i mitten av bilden, som fotograferades av min morbror Eric från USA, när han tillsammans med familjen besökte Sverige år 1950. Jag själv, vettskrämd för fotografering, önskade undkomma, men lyckligtvis lyckades pappa Gustav fånga och hålla fast mej ( Kanske mitt 1:a barndomsminne när jag i panik rusade in genom köksingången, genom huset och ut genom verandadörren – runt runt – för att undkomma ). Farfar har dottern och sonen med familjer på sin vardera sida. Huset är mangårdsbyggnaden i Norra Brusås, som byggdes år 1908 av farfarsfar Gustaf Andersson och farfar Anders Gustafsson. Gustaf Andersson bodde på släktgården i 28 år, Anders Gustafsson i 58 år, Gustav Gustafsson i 90 år & jag själv i 24 år ( & senare från 1979 1/4-delägare under 32 år ).

Farfar Anders faster Inga, som var 44 år, när hon utvandrade 1868 vet vi inget om. Vi kan förmoda att hon p.g.a. åldern inte fick några barn, eftersom hon tydligen blev änka i Sverige. Här kan du läsa om situationen i Sverige år 1868.

Farfar Anders kusin Elise, som utvandrade 26 år gammal år 1879, vet vi inget om.

Resterande 6 utvandrare 1884 från Ruebo Ulås (Carl 1881 från Rubbarp) – Jonas ( farfar Anders farbror ), Sven Johan, Carl, August, Hanna Carolin & Amanda Sofi – har min syssling Ingemar Widestig släktforskat om. På detta dokument, som jag övertagit efter försäljningen av släktgården i Norra Brusås, är Jonas och alla barnen nämnda och närvarande var också smedmästaren Gustaf Anderson från Rubbarp – min farfars far, som sedan år 1895 köpte släktgården i Norra Brusås.

Nu finns en ny blogg med utvandringstemat till Nordamerika med utgångspunkt från släktgårdarna i Värnamotrakten.

Moberg har berättat, att tanken att skriva om svenska utvandrare till USA fanns hos honom redan i början av 1930-talet. Flera av källorna till bokserien är hämtade ur den svenska kvinnan Mina Anderssons liv, som emigrerade till USA år 1890. Om sitt liv skrev hon en självbiografi, vid namn Livets hårda skola. Denna biografi skickade hon till författaren Vilhelm Moberg, som använde den som källa i sin romansvit.

De 3 lekkamraterna i granngården i Norra Brusås på bilden här ( tillsammans med min bror & mej ) har ytterligare 2 syskon – en äldre ( idag ägare till gården och med en sons familj fastboende ) & en yngre bror. Deras farföräldrar Lundkvist på gården hade 11 barn (om jag minns och räknat rätt), som i sin tur hade många barn. Antalet kusiner, som därmed härstammar från granngården i Norra Brusås, är ett 50-tal. Många av dessa har jag mött i olika skeden och roller i livet – utan att veta att vi varit släkt. ( Vi är 9 kusiner på pappas sida, som härstammar från vår släktgård i Norra Brusås. Bilden visar 8 av oss framför torpet, som lämnades 1895 för flytten till Norra Brusås. De 3 äldsta finns med på bilden ovan från 1950. Vi 9 är följaktligen släkt, sedan lång tid tillbaks, med alla dessa Lundkvistkusiner/ättlingar ). Se kap. 2 i släktbloggen!

Många var skolkamrater i Hånger skola. En var klasskamrat och finns med på bilden från 60-årsjubileumet ( annan på bilden är f.ö. kusin på min mammas sida ).

Ett antal var kamrater på läroverket i Värnamo. – En jämnårig av dessa var ungdomskamrat under många tonårsår. C:a 1/4 sekel senare mötte jag honom helt oväntat i slalombacken i Bydalen och vi fick möjligheten att bjuda honom och familjen på fika i fjällstugan. Hans yngre bror åkte jag många år senare Vasaloppet tillsammans med år 2010.

Ett gäng ( 5 kusiner * ) var jag arbetskamrater med under åren på Snickar-Per i Hånger2 är med på broschyrbilden. 1 annan är f.ö. min egen kusin på mammas sida, äldre bror till klasskamraten och 3 andra Hångersnickar-perare på broschyrframsidan var klasskamrater i Hångers B-formsskola. * söner till 2 st Lundkvistssystrar. Mannen, som var operatör av profilkutterhyvelmaskinen, var gift med en annan Lundkvistssyster och de hade 5 barn ).

Med 50-talet kusiner måste det finnas massor av deras ättlingar ute i bygderna. Vi var nu på julkonsert i Habo Missionskyrka och en skönsjungande ung sångerska hade efternamnet Lundqvist. Eftersom hon presenterades vara från Värnamo, kontaktade jag henne efteråt och fick veta, att hon var gift med ett av alla kusinbarnen ( som jag kan gissa räknas i 100-tal ).

Femtingsgården -Ruebo- i Ulås och de 2 gårdarna i Norra Brusås har alltså genererat ett mycket stort antal efterkommande släkten i både Sverige och USA.

Till sist tillbaks till pappas generation med de 2 barnen i föräldragården och de 11 ( är alltså mina halvbryllingar ) i granngården. Pappa & hans syster var lek- & ungdomskamrater med de jämnåriga syskonen i granngården. Pappa har berättat om hur han och en av bröderna i granngården skulle cykla Vättern runt. När man kommit till Askersund, drabbades man av hemlängtan. Tältet packades ner och sedan cyklade man därifrån och ända hem till Norra Brusås. En prestation värdig dagens Vätternruntcyklister. Här hade man enväxlade cyklar och grusvägarna på vår västra sida av Vättern var dåliga och backiga under 1930-talet. Dessutom skulle man ju fortsätta närmare 10 mil söderut från Vättern. Nu 2015 finns, vad jag känner till, endast 2 av de 13 barnen från granngårdarna kvar i livet. 1 är mor till bröderna med Bydalsslalomen & Vasaloppet och deras 3 syskon. Den andra, vars efterkommande inte är ngn. av de nämnda ovan, får jag kanske anledning att återkomma till ?…

………………När jag kom att nämna min livslånga anknytning till Hånger för en ung bekant Habokvinna (sedan födseln och klass- & ungdomskamrat med vår äldste son), berättar hon ivrigt, att hennes svåger fått kontakt med en ung kvinna från just Hånger. Nu i augusti 2016, mer än 1 år senare, vid begravningsgudstjänst i Hånger kyrka och församlingshem efter min kusin, berättar kvinnans mamma om dotterns sommarbröllop med en man från Malmö. Jag frågar då om brudgummen var brandman och får ett förvånat ja som svar. Förstår då att Haboinformationen lett fram till att Habokvinnan blivit svägerska med bruden. Brudens farmor (född Lundkvist), en vital 92-åring boende i Hånger, är nr. 10 i åldersordning av de 11 syskonen från granngården i Norra Brusås. På begravningen träffade jag dessutom 3 av de 50 kusinerna samt änkan till en fjärde, som var arbetskamrater på Snickar-Per till min avlidne kusin. Han och flera av dessa (alla nu pensionerade) jobbade där under hela sitt yrkesliv. Min 1:a fasta anställning under 4,5 år var också på Snickar-Per (namnet var Hångers Träindustri, när jag började). Brudens föräldrar (fadern 1 av de 50 kusinerna) bor på granngården öster om min avlidne kusins (mammas sida) gård (där han också bott sedan 6-årsåldern) och med på begravningen var också 2 av mina 5 kusiner på pappas sida. Den ene boende på granngården i norr, där han också är född. Den andre, boende i Stockholm, köpte huset alldeles söder om. Huset används hittills som sommarbostad. Huset byggdes av min morbror på mammas föräldragård och när det var nybyggt firades mors och fars bröllop i detta hus.

92-åringens (född i granngården i Norra Brusås) mormors morbror Jonas var min farfars farbror.

Nu i augusti 2017 är de 2 kvarvarande av de 11 syskonen, som är nämnda ovan, avlidna under året som gått.