Fjällstugans bildkavalkad


Nu följer 6 st bilder fotograferade med någon mils mellanrum längs en tänkt resa från Östersund till fjällstugan uppe på Östfjället.

Vit markering på Östfjället visar läget för StugaUppePåFjället och röd punkt över Bydalen/Höglekardalen. En karta namnger fjällmassivet med Oviksfjällen – ett nära fjällområde med ”riktiga” fjäll. På denna sida finns länkar till bloggar om vandrings- eller skidexpeditioner till alla på bilden namngivna höga toppar.

Fjällstugans läge med vit markering. Från Ovikens kyrka. Fjällanläggningarna marknadsför turistverksamheterna under namnet Bydalsfjällen.

Gul markering visar läget för stugauppepafjallet på Östfjällets östsluttning. Storfjället i bildmitt med Hundshögen längst till vänster. Från ovanför Myrviken.

Pilen pekar mot stugläget. Från Häggsåssjön i februari.

På midsommaraftonsnatten.

Pilen pekar mot stugläget. Helt stilla dagen efter den 1:a oktoberstormen med nysnö på fjälltopparna.

Vy över Västfjället på vägen mellan Gräftåvallen och Bydalen. I vänster övre bildhalva syns slutningarna med pisterna i Bydalen.

Vägen upp/in till Bydalen/Höglekardalen följer Dammån i botten av den djupa dalgången mellan Västfjället och Drommen.

Dammån med fjället Drommen.


Storstuga och entré.

Storstuga

Kök

Matrum

Utsikt från matplatsen.

Utsikt från matplatsen vid öppet fönster.

Fönsterutsikt på morgonen den 22 augusti.Skidklubbens fantastiska längdskidspår fotograferat vid Dörrsåbodarnas fäbodvall.

Samma plats som förra bilden. I dessa fantastiska skidspår väljer jag min 2 milsrunda.
Målgång vid Storgräftåns fäbodvall.En bit ner i Långravinpisten. Vitt fjäll i höger övre bildkant är Hundshögen nästan 1400 m. Blått fjäll under molnen är Falkfångarfjället. Toppen för Storfjället i bildmitt är dold i moln.Sveriges 5:e största alpina skidområde innebär gott om svängrum.
”Paradliften” upp till toppen av Hovdehögen, som nås även från andra sidan via ”Toppliften”.
På väg 1,9 mil över fjällen från Höglekardalen till Gräftåvallen och stugauppepafjallet. Det är påsklov. Hur vi åkte kan ses på denna kartan. Bilden fotad vid 3:an.
Glöm inte matsäck och sittunderlag! Bilden vid 4:an. Falkfångarfjällets topp vid horisonten.
Uppe vid raststugan på 1100 metersnivån. Vid 5:an på kartan. Nästa bild vid annat tillfälle visar den andra raststugan, där det står Tvärån på kartan.
På väg mot Tvärådalens raststuga. Skid- & vandringsleden mot Dörrsjöarna och Arådalen fortsätter från raststugan till vänster och till höger till raststugan i förra bilden.
När turskidåkningen kommit till raststuga nr. 2 vid Tvärån har Rävkulan på kartan och i bildmitt passerats på den långa och snabba nedförsåkningen från raststuga nr. 1 (vid 5:an på kartan), som ligger på hög höjd, bakom Rävkulan och bortom horisonten.
Storfjället. Längs leden till Tvärådalens raststuga. Bilden med raststugan är fotad vid annan årstid och bakom krönet.
Utsikt från Östfjällets topp mot Storfjället och Hundshögen, som är fjällmassivets högsta topp.

Utsikt från Drommens topp. Östfjället till vänster och Storfjället till höger. Bastuån syns i bildmitt. Både Bastuån och Tvärån startar i/bredvid ravinen mellan Öst- & Storfjället. Mitt i ravinen ligger vattendelaren. Där skymtar även Rävkulan och rakt bakom fjället Gråhösen.

Utsikt från Västfjället. Från vänster sluttning av Drommen med Dromskåran, Östfjället, Storfjället, Falkfångarfjället och Hundshögen.
Utsikt från Västfjället. Bloggar, som beskriver toppbestigningar finns för Östfjället, Drommen, Västfjället och Storfjället. Länk i texten under bilden i början med toppmarkeringarna.

På toppen av Storfjället med utsikt mot högsta fjället Hundshögen. Bilder på t.ex. vandringar till Storfallet och upp genom Dromskåran ? – Se 2 st bildberättelser som heter stugauppepafjallet -1 resp. -2 !
Toppen av Östfjället. Var bilden är fotad framgår av de 2 följande bilderna. – Se svart fyrkantsmarkering! För att åka skidor till detta läge följer du blåstreckad linje på denna karta upp till högsta punkten, där linjen vänder nedåt igen.
Gul kvadrat = stugauppepafjallet. Gula och röda kvadrater på efterföljande bild markerar samma läge.Frun fotar renarna från stugan. Se nästa bild !
Frun som står bland prästkragarna utanför stugauppepafjallet och fotar i föregående bild fångar mej på bilden, när jag står och fotar min bild. Om inte sidan, där du kan följa med upp på fjällen, redan laddats upp får du länken här igen.