Bilder från vår badstig

Morgon, middag, kväll går jag badstigen till udden, där jag badar och ofta simmar 200- (till nästa udde i söder och tillbaks) eller 400 m (fram och tillbaks dykbryggan) . (för ett antal år sedan var det 4 bad/dag men nu har jag rationaliserat till 3). Så här såg det ut 2017-08-01…

Kvällsbadet utgick dock denna dag och ersattes med denna båttur.

Stränderna söder om den kommunala badplatsen nås via badstigen genom buskaget enl. nedanstående bild. Längs dessa stränder badar i huvudsak boende i grannhusen. Sällskapet i vårt hus använder vid strandsolning helst läget vid berget mot den kommunala badplatsen. Stranden nås via den norra inritade vägen från genomgången av buskaget.