Arbete sommaren 2023

Stort arbete och stora kostnader blev resultatet av sommaren 2023. Mitt arbete började i början av maj månad med panelbyte på sydvästgaveln – en fortsättning av arbetet som startade på hösten 2022. Vad som senare skedde kan ses på bilder som följer…


Efter 4 månader visar denna bild från slutet av augusti hur slutresultatet blev. Fasaden med 2 strykningar, souterrängplanets ytterväggar nyputsade, primade och målade 2 ggr., alla fönster, häng- och stuprännor, vindskive- och fönsterplåtar målade. Även takrengöring.
Till nästa sommar återstår byte av panel på den sista ytan på sydvästfasaden samt målning av denna + räcken till veranda och altan. Övrig plåt på tak, 3 st ytterdörrar och elskåpsdörr skall också målas.