Allrum överplan

Här fattas viss tak- och golvlist samt byggnation av golvmöte. Taken skall målas vita.