Förstasidan
Rörö
Fjällen
Länkar
E-post
Kontakt

De närmaste omgivningarna !

De närmast omgivningarna är barnvänliga och inbjuder bl.a. till lek i den mycket närbelägna lekplatsen. (Scrolla ner för mer bilder).

Från sydväst

Huset till höger fiskefartyg lämnar Rörö

mot Jydhuvudet huset till väster

Mot öster

Gäster från grannön Bohus-Björkö

Gäster som färdats den långa vägen från fastlandet

Bildgalleri:

Omgivningen

Tillbaka !